Trobar en esta Web

opcions de busca
 
 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 

(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
 

IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. NOTES SOBRE LA REALITAT LLINGÜISTICA VALENCIANA IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. NOTES SOBRE LA REALITAT LLINGÜISTICA VALENCIANA
 Estudi llingüístic a on els valenciaparlants podran trobar bases objectives pa utilisar, en plena confiança, eixes formes pròpies valencianes, ara prohibides, que sempre s'han usat, i que han sentit i deprés de boca dels seus majors (archiu pdf de 2.46 Mb).

LES NORMES «DEL 32» I L'UNITAT DE LA LLENGUA LES NORMES «DEL 32» I L'UNITAT DE LA LLENGUA (Josep Mª Guinot Galán)
 Les llengües son com els sers vius: evolucionen en el temps convertintse en idiomes independents i diferenciats; còsa que sense cap dupte li ha passat a l'idioma valencià.

¿ QUIN ES EL RESULTAT D'INOCULAR EL CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES ? ¿ QUIN ES EL RESULTAT D'INOCULAR EL CATALÀ EN LES ESCOLES VALENCIANES ? (Ferrer)
 La llengua catalana que s'ensenya en els colèges, amagà darrere de l'etiqueta de "valencià", genera rebuig i auto-òdi dels valenciaparlants cap a sa pròpia llengua matèrna valenciana
.

CRITERIS FILOLOGICS DEL PARE FULLANA CRITERIS FILOLOGICS DEL PARE FULLANA (P. Lluis Fullana Mira O.F.M.)
 Significatives paraules de Fullana fetes en 1918-1919 que deixen en evidència la manipulació dels catalanistes que volen fer creure que la defensa del valencià com a llengua diferent i independent de la catalana es un assunt "fabricat" fa ben pòc en Madrit per franquistes i/o centralistes
.

DE LA "NORMALITZACIO" ORTOGRAFICA A LA "CODIFICACIO" (II) DE LA "NORMALITZACIO" ORTOGRAFICA A LA "CODIFICACIO" (II) (Joan Costa)
 Eixemples de la substitució del genuí idioma valencià per una llengua catalana forastera sense ninguna justificació social, llingüística o científica.

VALENCIÀ I CATALA ¿ IDIOMES DIFERENTS ? VALENCIÀ I CATALÀ ¿ IDIOMES DIFERENTS ? (Joan Romero)
 A l'idioma valencià li apliquen una normativa llingüística catalanisant en tal de generar falsos pareguts entre el valencià i el català i aixina donar arguments als que diuen que son el mateix idioma.

ELS EFECTES DEL "NORMALITZAT" ELS EFECTES DEL "NORMALITZAT" (Chimo Lanuza)
 La nefasta política llingüística valenciana es consecuència de la falta de compromís real en l'identitat valenciana per part dels polítics, castellanistes o catalanistes, que mos govèrnen.

¿ LENGUA CATALANA Y DIALECTO VALENCIANO ? ¿ LENGUA CATALANA Y DIALECTO VALENCIANO ? (Chimo Lanuza)
 L'idioma valencià cònta en mèrits més que suficients pa ser considerat llengua diferencià del català, encara que la maquinaria imperialista pancatalana faça tot lo possible per evitaro.

LLENGUA VALENCIANA I DIALECTE CATALA LLENGUA VALENCIANA I DIALECTE CATALÀ (Ferrer)
 L'idioma valencià ya era considerat una llengua independent en el sigle XIV, mentres que el català sempre ha segut un dialècte de la llengua provençal hasda que, en el sigle XIX, el nacionalisme català l'independisà per motius estrictament polítics.

EL SISTEMA LINGÜISTICO "GALLEGO-VALENCIANO" EL SISTEMA LINGÜISTICO "GALLEGO-VALENCIANO" (Jaume de la Serra)
 L'inteligibilitat llingüística demostraría que l'idioma valencià formaría part del sistema llingüístic "Gallec-Valencià".

CATALA, IDIOMA DE FICCIO, IMPOSTURA I FANFARRIA CATALÀ, IDIOMA DE FICCIO, IMPOSTURA I FANFARRIA (Ferrer)
 L'artificial idioma català que s'ensenya en les escòles valencianes no servix pa aumentar el número de valenciaparlants, sino pa que éstos deixen sa llengua matèrna i acaben parlant només en castellà.

EL FALSO PARECIDO ENTRE EL IDIOMA VALENCIANO Y EL CATALAN EL FALSO PARECIDO ENTRE EL IDIOMA VALENCIANO Y EL CATALAN (¿autor?)
 L'artificial normativa llingüística (A.V.L.) que (per motius polítics) s'impòn a l'idioma valencià i que es un calc de la que "l'Institut d'Estudis Catalans" (I.E.C.) oficialisa pal català, genera un fals i enganyós paregut entre els dos idiomes.

EL PROBLEMA NO ES EL NOM EL PROBLEMA NO ES EL NOM (Ferrer)
 Els pan/catalanistes volen impòndre la forastera llengua catalana als valencians amagant el seu nòm baix eufemismes com: la "nostra llengua", la "llengua comuna", etc..., perque saben del natural rebuig de la gran majoría de valencians a considerar al català com a llengua pròpia.

VALENCIÀ I CATALÀ COMPARATS VALENCIÀ I CATALÀ COMPARATS (Josep Mª Guinot Galán)
 Estudi a on es mòstren les principals diferències morfo-sintàctiques (gramaticals) entre els idiomes valencià i català.

FONETICA DE LA LLENGUA VALENCIANA. CARACTERISTIQUES QUE LA INDIVIDUALISEN FONETICA DE LA LLENGUA VALENCIANA (Josep Mª Guinot Galán)
 Estudi a on es mòstren les principals diferències fonètiques entre els idiomes valencià i català.

EL DISCURS REDUCCIONISTA DELS UNITARISTES LLINGÜISTICS EL DISCURS REDUCCIONISTA DELS UNITARISTES LLINGÜISTICS (Vicent de Valencia)
 Els "unitaristes" llingüístics pan/catalanistes practiquen un discurs manipulat i completament inexacte en idea de fer creure que els idiomes valencià i català son els mateixos.

VALENCIÀ I ANDALUS: EL JOC DE LES 7 DIFERENCIES VALENCIÀ I ANDALUS: EL JOC DE LES 7 DIFERENCIES (Ferrer)
 L'idioma valencià cònta en pròu atribucions com pa ser considerat un idioma independent i diferent del que siga; moltes més de les que puguera tindre el català.

LLENGUA I ORTOGRAFIA LLENGUA I ORTOGRAFIA (Laura García Bru)
 Actualment la llingüística es una disciplina del coneiximent que ha evolucionat deixant de ser preceptiva i imperativa ("açò s'ha de dir aixina"), pa tornarse descriptiva de la realitat llingüística de l'àmbit social concret a on aplica el seu estudi ("açò es aixina").

¿QUINA ES LA LLENGUA VALENCIANA? ¿QUINA ES LA LLENGUA VALENCIANA? (Miquel Carbonell Roig)
 Els valencià-parlants viuen en una total confusió per culpa de catalanistes i cultistes valencianistes que baix el nòm de "valencià" escampen giros, expresions, lèxic i formes verbals que no se correspònen en les que de forma natural es tròben en la viva i genuina llengua valenciana actual.

¿ UNITAT DE LLENGUA ? NO ¿ UNITAT DE LLENGUA ? NO (Joan Costa)
 L'inexistent protagonisme polític que Catalunya tingué sobre el Reine de Valencia el pretenen construir ara els catalanistes damunt de la mentira d'una falsa "unitat" llingüística o cultural.

UNA UNICA LLENGUA VALENCIANA UNA UNICA LLENGUA VALENCIANA (Juan Cano-Arribi Company)
 La normativizació d'una llengua ha de ser una image feel i real d'ésta; lo contrari voldría dir que s'ha fet un retrato roïn i sense paregut en l'original.

LLENGUA VALENCIANA I SOCIETAT LLENGUA VALENCIANA I SOCIETAT (Voro López)
 Dos de les amenaces de la llengua valenciana son: la corrupció propicià per l'ensenyança del català (amagat darrere de l'etiqueta de "valencià") en el sistema educatiu valencià i la substitució de la llengua valenciana per la castellana en base a un fals "billingüisme" de supremacía castellana.

CONCLUSIONS DEL II CONGRES DE LA LLENGUA VALENCIANA CONCLUSIONS II CONGRES DE LA LLENGUA VALENCIANA (II Congres Llengua Valenciana)
 Pa salvaguardar a l'idioma valencià de la seua artificiosa absorció dins del català es precís aproximar el còdic escrit (normativa) al còdic oral viu del valencià, seguint el critèri d'accentuar les diferències i minimisar els pareguts entre el valencià i el català.

NECESSARIA ACTUALISACIO DE LES "NORMES D'EL PUIG" NECESSARIA ACTUALISACIO DE LES "NORMES D'EL PUIG" (Joan Romero)
 A la normativisació "d'El Puig" li fa falta una actualisació que la aproxime encara més a la llengua valenciana parlà pel pòble valencià; còsa que aprofitaría pa marcar clarament les diferències en l'artificial català "avalencianat" que impònen obligatoriament als chiquets en el sistema educatiu.

LLENGUA, DIALECTE. EL CAS VALENCIÀ LLENGUA, DIALECTE. EL CAS VALENCIÀ (Chimo Lanuza)
 L'idioma valencià, baix els critèris científics de l'actual llingüística, es una llengua independent i diferencià de la catalana, i en ningun cas pòt ser considerà un dialècte d'ésta última.

VALENCIANO IDIOMA INDEPENDIENTE VALENCIANO IDIOMA INDEPENDIENTE (Valencià d'Elig)
  L'idioma valencià, per centenaria evolució llingüística i socio-política es un idioma independent i diferenciat de l'idioma català o del que siga.

EL BLAU DE LA LLENGUA EL BLAU DE LA LLENGUA (Chimo Lanuza)
 L'ortografía es a la llengua lo que el blau a la Senyera; si s'elimina eixa part diferencial, l'idioma valencià serà moltíssim més vulnerable a les agressions desnaturalisaores que ve patint per part de l'absorcionisme nacionalcatalaniste.

EL CATALA ¿ CIENCIA O ACTE DE FE ? EL CATALÀ ¿ CIENCIA O ACTE DE FE ? (Joan Ignaci Culla)
 Els filòlecs pan/catalanistes, sense cap dret, s'han fet els amos de la llengua valenciana i basantse en una pseudociència han "fabricat" una llengua artificial que volen impòndre al pòble valencià.

PISTES PERA RECONEIXER TEXTS CATALANISATS PISTES PA RECONEIXER TEXTS CATALANISATS (Valencià d'Elig)
 Senyes llingüístiques que pòden servir pa identificar fàcilment tèxts escrits en català "avalencianat" o en català.

MOURELLE DE LEMA Y LA CARTA PUEBLA DE LOS MOROS D´UXO MOURELLE DE LEMA Y LA CARTA PUEBLA DE LOS MOROS D´UXO (Enrique Payá Zaforteta)
 Documents del sigle XIII demòstren que ya en eixe sigle l'idioma valencià i el català estaven clarament diferenciats i eren dos llengües independents.

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA MALLORQUINA-BALEAR RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA MALLORQUINA-BALEAR (Centro Cultural Mallorquí)
 En el "XVI Congrés Internacional de Llingüística i Filología Romàniques" celebrat en Palma de Mallorca en 1980, al que assistiren 800 especialistes en filología romànica (representant a 33 països), 770 se pronunciaren a favor de la denominació "Mallorquí-balear" pa la llengua pròpia de les Balears.

DICTAMEN ACADÈMI DE SA LLENGO BALÉÀ DICTAMEN ACADÈMI DE SA LLENGO BALÉÀ (Juan Vanrell Nadal)
 La llengua balear té més similituts desinencials i lèxiques en el bearnés, el gascó, el provençal i l'occità que en el sintètic català que per la fòrça i contra natura li volen impòndre al pòble Balear.

ELIG, EL NOM VALENCIÀ MES CORRECTE PERA LA CIUTAT ILICITANA "ELIG", EL NOM VALENCIÀ MES CORRECTE PA LA CIUTAT ILICITANA (Valencià d'Elig)
 Contrariament a lo que volen fer creure els pancatalanistes, el nòm "Èlig" es la forma més corrècta històrica i ortogràficament pal nòm de la ciutat ilicitana.

MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA (Ricart García Moya)
 Artículs magníficament documentats que demòstren l'independència de l'idioma valencià del català i les agresions del nacionalcatalanisme imperialiste sobre el patrimòni valencià
.

ULTIMS ARTICULS INCORPORATS ULTIMS ARTICULS INCORPORATS (diferents autors)
 Ultims artículs incorporats a la plana que encara no han segut classificats per seccions
.

 
 
CONSIDERACIONS HISTORIQUES ANTERIOR · SEGÜENT IMPERIALISME CATALANISTE

 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA


 
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION